Poland: Help Save the Internet from the Copyright Directive

Six years ago, Polish netizens thronged the streets to save Europe from ACTA, a US-originated treaty that would have imposed broad censorship and surveillance on the Internet in copyright’s name. Today, the Internet needs your help to fight a new threat: the EU’s Copyright in the Single Digital Market Directive.

Please write to the ministers responsible for Poland's position, and urge them to vote against Article 13 and Article 11.

Remember: supporters of the Directive claim that anyone who opposes it are "bots" -- please customize your letter with who you are, and why you care about Article 13 and 11.

Take action

Send this email:

Or send using:


To: kancelaria.mpit@mpit.gov.pl, bebrustpe@msz.gov.pl Subject: Prosimy o wezwanie naszych negocjatorów do usunięcia Artykułu 11 i 13 z Dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym Do: Mr. Sebastian Barkowski Prezydencja Rady Unii Europejskiej wystąpiła o mandat negocjacyjny dla reprezentantów naszego kraju podczas posiedzeń tójstronnych poświęconych nowej Dyrektywie w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Dla dobra naszego kraju, jego mieszkańców oraz użytkowników Internetu z całego świata, na których wpływ będzie miała ta regulacja, proszę Pana o wzięcie pod uwagę poniższej opinii. Artykuły 11 i 13 nie powinny być częściami Dyrektywy. Nie tylko stanowią one wielkie zagrożenie dla wolności słowa poprzez ograniczanie dopuszczalnych sposobów debatowania o wiadomościach oraz uzależnianie wszystkich publicznych tematów dyskusji od zgody nieobarczonych odpowiedzialnością algorytmów, ale także oddają kontrolę nad europejskim Internetem amerykańskim gigantom technologicznym, które jako jedyne stać będzie na poniesienie idących w setki milionów euro kosztów spełnienia wymagań. Internet jest ściśle i nierozerwalnie połączony ze wszystkimi aspektami naszej codzienności, od edukacji i zatrudnienia do życia rodzinnego oraz opieki zdrowotnej. Regulowanie Internetu dla zaściankowych interesów niewielkiej liczby przemysłowych gigantów przemysłu rozrywkowego stawia w niebezpieczeństwie wszystkie z tych dziedzin. Prosimy Pana o poinformowanie naszych negocjatorów, że nasi obywatele nie zaakceptują obecności Artykułów 11 i 13 w ostatecznej wersji Dyrektywy. Do: Jadwiga Emilewicz Prezydencja Rady Unii Europejskiej wystąpiła o mandat negocjacyjny dla reprezentantów naszego kraju podczas posiedzeń trójstronnych poświęconych nowej Dyrektywie w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Dla dobra naszego kraju, jego mieszkańców oraz użytkowników Internetu z całego świata, na których wpływ będzie miała ta regulacja, proszę Panią o wzięcie pod uwagę poniższej opinii. Artykuły 11 i 13 nie powinny być częściami Dyrektywy. Nie tylko stanowią one wielkie zagrożenie dla wolności słowa poprzez ograniczanie dopuszczalnych sposobów debatowania o wiadomościach oraz uzależnianie wszystkich publicznych tematów dyskusji od zgody nieobarczonych odpowiedzialnością algorytmów, ale także oddają kontrolę nad europejskim Internetem amerykańskim gigantom technologicznym, które jako jedyne stać będzie na poniesienie idących w setki milionów euro kosztów spełnienia wymagań. Internet jest ściśle i nierozerwalnie połączony ze wszystkimi aspektami naszej codzienności, od edukacji i zatrudnienia do życia rodzinnego oraz opieki zdrowotnej. Regulowanie Internetu dla zaściankowych interesów niewielkiej liczby przemysłowych gigantów przemysłu rozrywkowego stawia w niebezpieczeństwie wszystkie z tych dziedzin. Prosimy Panią o poinformowanie naszych negocjatorów, że nasi obywatele nie zaakceptują obecności Artykułów 11 i 13 w ostatecznej wersji Dyrektywy.

Inside of the Directive are two disastrous new rules: Articles 11 and 13. Article 11 would make online platforms pay for linking to news sites, but fails to define crucial terms like “news sites,” “commercial platforms” and “links.” Additionally, the “linking right” can’t be waived, so open-access, public-interest, nonprofit and Creative Commons news sites can’t opt out of the system. The result will be that 28 European nations create 28 mutually exclusive, contradictory licensing regimes, and everyone—even those that don’t wish to profit—must try to follow.

Article 13 would require online platforms to use algorithmic filters to unilaterally determine whether content anyone uploads, from social media posts to videos, infringes copyright, and would penalise companies that allow a user to infringe copyright, but not companies that overblock and censor their users. The outcome will be censorship of massive proportions.

Not only have four million Europeans signed a petition opposing the Directive’s passage in the current form; it has also been roundly condemned by Europe’s largest movie companies and sports leagues and the Internet’s most esteemed technical experts, including the Father of the Internet Vint Cerf, and the inventor of the World Wide Web Sir Tim Berners-Lee.

This is the time for Poland to act: a rare moment when the country’s left and right agree on something: that ACTA2 must not be crammed down the throats of Europeans who do not want it.

Please write to the ministers and officials responsible for Poland's position, and urge them to vote against Article 13 and Article 11.

Remember: supporters of the Directive claim that anyone who opposes it are "bots" -- please customize your letter with who you are, and why you care about Article 13 and 11.